Konferencje

Szanowni Państwo!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego, mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa na:

V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej
„Biologia-Medycyna-Terapia”

który odbędzie się w:

Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie w dniach: 15-18.09.2022

Konferencja jest już kolejnym, cyklicznym spotkaniem wybitnych polskich i zagranicznych naukowców. Jej głównym celem jest promowanie osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk naukowych, klinicznych oraz diagnostycznych na rzecz rozwoju biologii medycznej. Realizując motto naszej konferencji, postaramy się dołożyć wszelkich starań, by uczestnicy konferencji mogli się spotkać w gronie ludzi, których praca przyczynia się do rozwoju nauk biologicznych, medycznych i nauk o zdrowiu. Będą to uznani w kraju i na świecie naukowcy
i praktycy, którzy przedstawią aktualny stan wiedzy, wyniki swoich badań oraz wyzwania na przyszłość. Wzorem ubiegłych lat nie tylko posłuchacie Państwo ciekawych wykładów, ale także będzie możliwość rozmowy z prelegentami  i szansa nawiązania kontaktów w sprzyjającej i ciepłej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy na Lubelszczyznę,

dr Katarzyna Czarnek
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego