Kontakt

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej
ul. Chałubińskiego 5
02-004 Warszawa

Adres do korespondencji:

Prezes Zarządu

Sekretarz Zarządu

Numer konta bankowego