Informacje

Celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz promocji oraz popieranie rozwoju w obszarze dyscypliny wiedzy – biologii medycznej, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1) integrowania środowisk naukowych, klinicznych i diagnostycznych z różnych obszarów i dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy – biologii medycznej

2) opracowywania założeń, ram, wymogów, standardów itd. , które będą tworzyły podwaliny dla specjalności – biologia medyczna

3) kształtowania właściwych postaw społecznych i etyki zawodowej środowisk naukowych i klinicznych zajmujących się biologią medyczną

4) popularyzacji w kraju i za granicą osiągnięć biologii medycznej

5) zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań w zakresie biologii medycznej.