Sponsorzy

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej oferuje możliwość różnego typu działań sponsorskich

1. Reklama na stronie i w mediach społecznościowych należących do Towarzystwa

2. Uzyskanie statusu „Członka Wspierającego PTBMed” 

3. Sponsoring na konferencjach i spotkaniach naukowych

Wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres: zarzad.ptbmed@gmail.com