Składki

Aktualna wysokość składek członkowskich:

Członkowie zwyczajni (w tym emeryci czynni zawodowo) – 100 złotych/rok

Doktoranci do 35 roku życia – 50 złotych/rok

Członkowie nadzwyczajni, studenci studiów II stopnia i emeryci nieczynni zawodowo są zwolnieni z opłacania składki.

Opłat proszę dokonywać na konto:
PKO BP nr rachunku bankowego: 68 1020 1042 0000 8102 0312 3098

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa
w tytule proszę napisać: Imię i Nazwisko oraz rok za który opłacana jest składka.