Zarząd

Aktualny skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej

Prezes Zarządu:
Sławomir Lewicki

Wiceprezes Zarządu:
Barbara Wróblewska

Wiceprezes Zarządu:
Bolesław Kalicki

Sekretarz Zarządu:
Agata Wawrzyniak

Skarbnik:
Łukasz Szymański

Członkowie Zarządu:
Barbara Bałan
Jacek Malejczyk
Agnieszka Rustecka
Bartosz Słomiński

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Agata Będzichowska
Kamilla Małek
Marek Saracyn
Andrzej Siwicki
Robert Zdanowski