Zjazd PTBMed

VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej BIOLOGIA-MEDYCYNA-TERAPIA

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej, Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Warszawski zapraszają na VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej pod hasłem „BIOLOGIA-MEDYCYNA-TERAPIA”, które odbędzie się 19-21 września 2024 roku w Warszawie.

Organizator

Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet Warszawski

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej w roku 2024 odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21 września. Obrady będą miały miejsce w Airport Hotel Okęcie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 24 w Warszawie.
Będzie to tradycyjne spotkanie naukowców i klinicystów zajmujących się szeroko rozumianymi problemami Biologii Medycznej. Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny nauki, wymienić z nimi poglądy. Będzie też okazja do przedstawienia swoich prac i nawiązania nowych kontraktów zawodowych i przyjacielskich.
Organizację Zjazdu Zarząd Polskiego Towarzystwa Biologii Medycznej tym razem powierzył Wojskowemu Instytutowi Medycznemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu i Uniwersytetowi Warszawskiemu. Tradycyjnie zapraszamy bardzo serdecznie do aktywnego udziału w Zjeździe.
Z wyrazami szacunku,

prof. Ewa Bulska
prof. Bolesław Kalicki
Przewodniczący Komitetu Naukowego

https://wimcon.wim.mil.pl/VI-Zjazd-Naukowy-PTBM/